Tävlingar

Foto Tommy Eriksson

Genom att besöka ISF, SKK eller FA utställningar/prov får du inte bara din hund bedömd utan du får även också möta andra settrar med dess ägare

SKK & FA- officiella tävlingsformen, antingen nationell eller internationell. SKK arrangerar internationella samt nationella utställningar samt lydnad (alla klasser). FA tillhandahåller nationella utsällningar samt jaktprov för brittiska stående fågelhundar.

ISF- inofficiell lydnad och utställning. På dessa utställningar ställs i regel bara Irländsk röd setter och deltagarantalet kan uppgå till 100 anmälda hundar eller fler. Ofta är domaren A-listad domare eller/och erfaren uppfödare av Irländsk röd setter. En ISF utställning kan alla åka till, även den oerfarne. Du har också möjlighet att ställa miniorer, d v s valpar från 4 månader.

I underrubrikerna här ser du länkar till sidor som redovisar resultat från ISF, SKK samt FA. Du kan rapportera in resultat till TK. Skriv till: tk@isfsidan.se

Frågor som rör ISF utställningar eller resultat, kontakta TK.

Olika tävlingsgrenar

Foto Åsa Almquist

Tävlingsgrenar

Som medlem i ISF kan din hund tillgodoräkna poäng från flera olika tävlingsgrenar (se nedan). För att din hund skall komma med på årsbästa listan krävs att du skickar in resultaten till Tävlingskommittéen (TK)  tk@isfsidan.se TK beräknar sedan poängen och resultatet publiceras i ISF-Bladet samt på ISF’s hemsida.

Lydnad & Agility

I samband med en ISF utställning kan lokalområderna även välja att arrangera lydnadstävling. Det lokalområderna behöver följa är att de officiella reglerna följs, tävlingen är öppen för alla medlemmar, tävlingen annonseras i ISF-Bladet samt på ISF’s hemsida. Resultatet skickas in till TK. För deltagande i lydnad krävs att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. För deltagande i internationellt lydnadsprov elitklass krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället. Vid tävling på ISF krävs medlemskap.

Rallylydnad - Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. I samband med en ISF utställning kan lokalområderna även arrangera rallylydnadstävling, läs mera under lydnad.

Bruksprov Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer. Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov.

Draghundsport är att med sin hund eller sina hundar kopplade i lina på snabbast tid ta sig utefter en utstakad bana på barmark i löpning eller med fordon, eller på snö med skidor (Nordisk stil) eller släde. I de flesta av grenarna ska hunden/-arna vara minst 18 månader, men i Canicross -linlöpning -ska hunden vara 12 månader. För att tävla i drag behöver man en licens. Hundarna delas in i olika grupper på tävling (http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/).

För meritering gäller minst bansträckning 10 km vid draghundstävling. Dragprovsmeritering sker i grupperna A, B, resp. C

A = Stående fågelhundar

B = Renrasiga hundar utom stående fågelhundar, Dobermann och Siberian husky

C = Dobermann och Siberian
  

Jaktprov

Avsikten med jaktproven är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Egenskaper som bedöms är jaktlust, viltfinnarförmåga, sök, stil och fart, fågelbehandling, apportering, lydnad och samarbetsvilja.

Jaktproven genomförs som praktisk jakt, och fågel fälls över de vuxna hundarna på höstproven som infaller under jaktsäsongen. Prov arrangeras också på våren, då dock fågel ej får fällas. Det finns tre former av prov - fältprov, fjällprov och skogsprov. På fält- och fjällprov startas hundarna i par medan hundarna på skogsprov startas en och en.

För att en Irländsk setter skall kunna tilldelas jaktprovschampionat krävs att hunden förutom jaktprovsmeriterna skall ha en viss utställningsmerit.

Jaktprov för brittiska stående fågelhundar är förutom dess seriösa syfte som avelsutvärdering ett tillfälle där deltagarna under gemytliga former får tillfälle att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och jämföra den egna hunden med andra.

Läs mer om regler för jaktprov på FAs hemsida.

Viltspår
På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt. På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass 

Läs mer om andra tävlingsgrenar på SKKs hemsida.