Fodervärd sökes

Foto Per Söderberg


 Ibland letar uppfödare halvfoder/fodervärdar till sin/sina hundar. Det innebär att uppfödaren har rätten att ta ett visst antal kullar på din hund tills hunden är en viss ålder (antalet och år är olika från uppfödare till uppfödare och är något ni tillsammans kommer överens om).. Avtal skrivs mellen köpare och säljare så att inga oklarheter finns. Här kan båda uppfödare samt köpare som är intresserade av foderhund skriva. Skicka informationen till webmaster@isfsidan.se så läggs det upp här. Skicka, köpare, så mycket information om dig och din familjesituation som möligt och vad du har för plan med din hund så att uppfödaren som letar fodervärd finner dig intressant.