Årsmöte

Foto Per Söderberg

Här kommer datum för nästa årsmöte samt årsmötesprotokoll att läggas upp så att alla medlemmar kan läsa vad som beslutats på mötet.