Årsmöte 2018

OBS NYTT DATUM!!!!

Årsmöte 2018 kommer att hållas 28/4 i Västerås efter utställningen. Motioner måste inkomma till styrelsen senast 21 dagar före mötet. Anmälan till mötet sker till asaalmquist@live.se, Anmälan är frivillig, det är för att vi ska kunna uppskatta storleken på lokalen vi behöver. 

Plats för mötet informeras om här senare men det i närheten av utställningen. 

Vi behöver nya eldsjälar till styrelsen nu. All hjälp är välkommen. Styrelsen som är nu är inte tillräckligt många efter årsmötet för att kunna ha ett styrelsemöte ens. Så ska vi ha vår fina förening kvar så behöver vi ha fler personer som vill hjälpa till.// Styrelsen

 

Dagordning 2018

Årsmöte

Foto Per Söderberg

Här kommer datum för nästa årsmöte samt årsmötesprotokoll att läggas upp så att alla medlemmar kan läsa vad som beslutats på mötet.