Årsmöte

Foto Per Söderberg

Här kommer datum för nästa årsmöte samt årsmötesprotokoll att läggas upp så att alla medlemmar kan läsa vad som beslutats på mötet.

Årsmöte 2018

 

Årsmöte 2018 hölls 28/4 i Västerås efter utställningen.