Kontakta oss

Foto Maria Håkansson

Motioner & frågor som rör föreningen: 

styrelse@isfsidan.se

ISF-Bladet:

Intressanta artiklar, reportage, kåserier, teckningar, information och fina fotografier välkomnas till redaktionen!

setterbladet@isfsidan.se

Omplaceringar/Valpar 

valpar@isfsidan.se

 

Annonsera på hemsidan:

 webmaster@isfsidan.se

 

Tävlingskommittén:

Frågor & resultat skickas till: