Foto Tommy Eriksson

Föreningen / Styrelse

Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Skicka i så fall detta till sekreteraren eller till styrelsen styrelse@isfsidan.se Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande:
Åsa Almquist
Västgötegatan 4B
722 11 Västerås
070-144 77 52

Vice Ordförande/Kassör:
Roger Berglund
Dingtuna Vändle 19
725 92 Västerås
070-6334771

Sekreterare/Ledamot:
Carina Nilsén
Bastuvägen 16
138 36 Älta
070-2457181

Övriga Ledamöter:
Maryanne Svantesson
Hummeldal 271
742 91 Östhammar
072-2492429

Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24
745 98 Enköping
070-5893083

Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536
655 61 Molkom
073-0476748

Camilla Nyström
Lenngrensgatan 16
784 43  Borlänge


Suppleanter:

Louise Holm
Veckholms-väppeby 8
74599 Enköping
0730-976982


Annelie Rylander
Åsmansbovägen 37
777 90 Smedjebacken
0240-780 65, 070/395 31 81

 


Revisorer:
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg
585 63 Linghem
070-620 48 80

Monica Sjödin
Smedgränd 8
960 30 Vuollerim
070-175 00 88

Revisor suppleant:
Torgny Karlsson
Titteridammshöjden 55
424 68 Angered

 

Valberedning:

Per-Anders Svensson

Mattias Bornholm

Anders Dyrendahl